• ตักบาตรเป็งปุ๊ด ณ คลองแม่ข่า

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด ณ คล่องแม่ข่า

  [Read More...]

 • ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกวีดีโอ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร RTT วิศวฯมช.

  [Read More...]

 • จัดอุปกรณ์โสตงานเกษียณอายุราชการ ประำจำปี 2555

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเครื่องเสียง อุปกรณ์โสตฯ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

   

  [Read More...]

 • ถ่ายมิวสิควีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เพื่อใช้ในการจัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

  [Read More...]

 • บันทึกเสียงวีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเสียงเพลง เพื่อใช้ในการจัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 โดยได้นักร้องรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  [Read More...]

Page 1 of 1412345...10...Last »