• บันทึกเสียงบรรยายวีดีโอเจ้านายฝ่ายเหนือ

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเสียงบรรยายเพื่อใช้ในการจัดทำวีดีโอนำเสนอโครงการกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

  [Read More...]

 • ไอทีวิศวฯมช.ย้ายสำนักงาน

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายสำนักงานจากสถานที่เดิมตรงข้ามห้องสมุดคณะฯ มายังชั้น 3 อาคาร 30 ปี วิศวฯมช.

  [Read More...]

 • ขบวนโคมยี่เป็งวิศวฯมช. ประจำปี 2554

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพการจัดทำโคมยี่เป็ง เพื่อใช้ในการเข้าประกวดขบวนโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

  [Read More...]

 • จัดกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายรูปบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  [Read More...]

 • มอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดนครสวรรค์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวฯ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 2554”  สร้างเรือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ 9 วัด ซึ่งเรือต้นแบบได้รับการออกแบบโดย ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา ภาควิชาฯวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนลงพื้นที่บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 5 จังหวัดภาคกลางได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี และอ่างทอง [Read More...]

Page 1 of 3123