• หน่วยเทคโนฯจัดอบรม E-Learning : 21/12/2550

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2550 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Management System ณ ห้อง 516 อาคาร 30 ปี วิศวะฯ มช. โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรภายในคณะฯเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมาก

 • โครงการอบรมการใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล : 12/11/50

  โครงการวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก C2MD2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล ณ ห้อง Lab ของหน่วยงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2550

 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมหน่วยฯ : 2/10/50

  งานบริการการและหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประเมินการศึกษาออนไลย์ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ภายในคณะฯ โดยมีผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของระบบฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00 น.

 • โครงการ Engineering School Network : 14/09/50

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาฯ วิศวะฯ มช. ได้จัดโครงการ Engineering School Network เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2550 เข้าเยี่ยมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 • โครงการ Engineering School Network : 3-10/08/50

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาฯ วิศวะฯ มช. ได้จัดโครงการ Engineering School Network เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เข้าเยี่ยมโรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เข้าเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย และในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เข้าเยี่ยมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

Page 1 of 212