• โครงการอบรมการใช้งานระบบเครือข่ายหลัก : 17-18/11/2551

  เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบเครือข่ายหลัก Network Configuration and Management Training โดย คุณศักดา ดงแสนสุข จากบริษัท Multivision Technology จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละภาควิชาภายในคณะฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

 • โครงการอบรมการใช้โปรแกรมในการออกแบบเหมืองแร่ : 13-17/10/2551

  เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมในการออกแบบเหมืองแร่ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิศวกรของ บจม.อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนท์ จก. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนทั้งหมด 25 คนเข้าร่วมการอบรม

 • โครงการอบรมกรมทางหลวงชนบท : 13-17/10/2551

  ได้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 516 ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2551 และในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 ได้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อบรม Microsoft Access : 21-25/04/2551

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิศวะฯ มช. จัดการอบรมฝึกปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft Access ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 516 ชั้น 5 ตึก 30 ปีวิศวะฯ โดยได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้คือ คุณจริยา ลิ้มจิระจรัส สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น

 • อบรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา : 19/03/2551

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิศวะฯ มช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวะฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร เป็นประธานในพิธี ในการอบรมในครั้งนี้ได้มีการสอนด้านการถ่ายภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพวีดีโอเบื้องต้น รวมไปถึงการบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

Page 1 of 212