• ร่วมบันทึกวีดีโอศูนย์บริการวิศวกรรมมช.จัดการสัมมนาฯ : 30มิ.ย.53

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ STI 2 U สู่สังคมอยู่ดีมีสุข (ส่วนภูมิภาพ : ภาคเหนือตอนบน) ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยทางหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายวีดีโอเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบวงจรปิดภายในห้องประชุม

 • งานผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2553 : 24r.8.53

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดงานผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับหน้าที่ในการถ่ายภาพบรรยากาศ และวีดีโอเพื่อถ่ายทอดผ่านวงจรปิดภายในหอประชุมฯ

 • การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 32 : 6-8พ.ค.53

  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 32 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ โดยรับหน้าที่ในด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ จัดทำประมวลภาพสรุปภาพรวมของงานประชุมฯ รวมไปถึงถ่ายทอดสดการประชุม ผ่านระบบ Network ให้ผู้สนใจสามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ www.cedt.net

 • การบันทึกวีดีทัศน์”โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง” สู่ภูมิภาค : 25มี.ค.53

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการบันทึกวีดีทัศน์การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง” สู่ภูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การอบรม “การใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบเหมืองแร่ฯ” : 22ก.พ.53

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบเหมืองแร่” ขึ้น ให้กับผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Page 2 of 212