บันทึกเสียงวีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเสียงเพลง เพื่อใช้ในการจัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 โดยได้นักร้องรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_6902 IMG_6904 IMG_6906 IMG_6907 IMG_6910 IMG_6911 IMG_6912 IMG_6920 IMG_6921 IMG_6923 IMG_6924 IMG_6926 IMG_6927 IMG_6928 IMG_6930 IMG_6931 IMG_6932 IMG_6933 IMG_6934 IMG_6935 Photo 14-8-2555, 14 14 12 Photo 14-8-2555, 14 20 28 Photo 14-8-2555, 14 26 06 Photo 14-8-2555, 14 31 18 Photo 14-8-2555, 14 33 36 Photo 14-8-2555, 14 48 17 Photo 14-8-2555, 14 49 24 Photo 14-8-2555, 14 49 50

Comment is closed.