จัดอุปกรณ์โสตงานเกษียณอายุราชการ ประำจำปี 2555

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเครื่องเสียง อุปกรณ์โสตฯ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

 

IMG_9226 IMG_9231 IMG_9303 IMG_9344 IMG_9345

Comment is closed.