ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกวีดีโอ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร RTT วิศวฯมช.

DSC_0488 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0501 DSC_0503 DSC_0504

Comment is closed.