ตักบาตรเป็งปุ๊ด ณ คลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด ณ คล่องแม่ข่า

DSC_0519DSC_0520 DSC_0521 DSC_0522 DSC_0524 DSC_0525 DSC_0526 DSC_0527 DSC_0571 DSC_0606 DSC_0616 DSC_0631 DSC_0651 DSC_0659 DSC_0696 DSC_0702 DSC_0745 DSC_0758

Comment is closed.