งานด้านประชุมทางไกล

คณะฯ ได้จัดให้บริการ การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference ให้แก่หน่วยงานภายในคณะและนอกคณะ ทั้งการประชุม และการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคลากร และนักศึกษา