• อบรม Microsoft Access : 21-25/04/2551

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิศวะฯ มช. จัดการอบรมฝึกปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft Access ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 516 ชั้น 5 ตึก 30 ปีวิศวะฯ โดยได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้คือ คุณจริยา ลิ้มจิระจรัส สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น

 • อบรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา : 19/03/2551

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิศวะฯ มช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวะฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร เป็นประธานในพิธี ในการอบรมในครั้งนี้ได้มีการสอนด้านการถ่ายภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพวีดีโอเบื้องต้น รวมไปถึงการบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

 • งานวันนายช่างน้อย : 16/01/2551

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการจัดกิจกรรมงาน วันนายช่างน้อยขึ้น ณ ลานกิจกรรม วิศวะฯ มช. เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีเป็นประธานในการเปิดงาน โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากและบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน

 • หน่วยเทคโนฯจัดอบรม E-Learning : 21/12/2550

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2550 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Management System ณ ห้อง 516 อาคาร 30 ปี วิศวะฯ มช. โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรภายในคณะฯเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมาก

 • โครงการอบรมการใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล : 12/11/50

  โครงการวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก C2MD2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล ณ ห้อง Lab ของหน่วยงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2550

Page 10 of 14« First...89101112...Last »