• ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรีจัดอบรมพนักงาน

    บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) UCOM ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่สมาชิกของบริษัท เพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่สมาชิกและสมาชิกสามารถ นำเอาระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมโยงร้านค้าของตนเองได้

  • Webmaster junior รุ่นที่ 1

    ชมรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม Webmaster junior รุ่นที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ที่สนใจจะเป็น Webmaster ที่ดีสำหรับเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Page 14 of 14« First...1011121314