• บันทึกภาพงาน ACM-ICPC 2012@Chiang Mai

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพและจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน ACM-ICPC 2012@Chiang Mai :  thailand Northern Region Programming Contest 2012 ณ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี วิศวฯมช.

  [Read More...]

 • บันทึกภาพงานประเพณี “ฮับน้องขึ้นดอย2555″

  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2555 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกรายการ NEER TV ตอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย “ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

  [Read More...]

 • บันทึกภาพโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกภาพโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” วิศวฯ มช. ทุ่มแรงใจ ใส่แรงกาย สร้างฝายแม้วเกินครึ่งร้อย ณ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

  [Read More...]

 • ไอทีวิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเภสัชฯ

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง พร้อมด้วยเลขานุการคณะหัวหน้างานบริหารทั่วไป รวมถึงบุคลากรจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น.

  IMG_8814 IMG_8816 IMG_8818 IMG_8821 IMG_8822 IMG_8824 IMG_8825 IMG_8826 IMG_8827 IMG_8832 IMG_8835 IMG_8836 IMG_8837 IMG_8838 IMG_8839 IMG_8840 IMG_8841 IMG_8842 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8845 IMG_8846 IMG_8847 IMG_8848 IMG_8849 IMG_8850 IMG_8851 IMG_8852 IMG_8853 IMG_8854 IMG_8855 IMG_8856 IMG_8857 IMG_8858 IMG_8859 [Read More...]

 • บันทึกภาพการประชุม TASE2012

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกภาพการประชม Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering (TASE2012) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

  [Read More...]

Page 2 of 1412345...10...Last »