• บันทึกภาพโบราณสถานวัดอุโมงค์

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพโบราณสถาน วัดอุโมงค์ เพื่อใช้ในการศึกษาด้านงานวิจัย

  [Read More...]

 • ไอทีวิศวฯมช.สอนหนังสือ

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนการใช้โปรแกรมสำหรับนักศึกษา [Read More...]

 • บันทึกเสียงบรรยายวีดีโอเจ้านายฝ่ายเหนือ

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเสียงบรรยายเพื่อใช้ในการจัดทำวีดีโอนำเสนอโครงการกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

  [Read More...]

 • ไอทีวิศวฯมช.ย้ายสำนักงาน

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายสำนักงานจากสถานที่เดิมตรงข้ามห้องสมุดคณะฯ มายังชั้น 3 อาคาร 30 ปี วิศวฯมช.

  [Read More...]

 • ขบวนโคมยี่เป็งวิศวฯมช. ประจำปี 2554

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพการจัดทำโคมยี่เป็ง เพื่อใช้ในการเข้าประกวดขบวนโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

  [Read More...]

Page 3 of 1412345...10...Last »