• จัดกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายรูปบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  [Read More...]

 • มอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดนครสวรรค์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวฯ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 2554”  สร้างเรือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ 9 วัด ซึ่งเรือต้นแบบได้รับการออกแบบโดย ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา ภาควิชาฯวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนลงพื้นที่บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 5 จังหวัดภาคกลางได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี และอ่างทอง [Read More...]

 • จัดทำสูจิบัตรงานเกษียณฯ2554

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป และงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำสูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554

  [Read More...]

 • บันทึกเสียง,บันทึกวีดีโอเพลงงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554

  หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการบันทึกเสียงและบันทึกมิวสิควีดีโอเพลงงานเกษียณฯ เพื่อใช้ในงานวีดีโอสดุดีผู้เกษียณฯประจำปี 2554 ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯมช.

  [Read More...]

 • งาน Dinner Talk 2011

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมกาเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพงาน Dinner Talk ครั้งทื่ 1 “ผลกระทบ เศรษฐกิจ และวิศวกร : เศรษฐกิจฟองสบู่จะแตกจริงหรือไม่?” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ [Read More...]

Page 4 of 14« First...23456...10...Last »