• งาน B-Square

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมกาเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพ B-SQUARE 2011

  [Read More...]

 • งาน Future Career

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมกาเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพและทำสกุ๊ฟงาน Future Career ครั้งที่ 2 จัดโดยบริษัท CPF [Read More...]

 • หน่วยเทคโนฯวิศวมช.ศึกษาดูงานราชภัฏสวนดุสิต

  DSC_0146เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 หน่วยเทคโนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   

   

   
  [Read More...]

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” : 14ก.ค.53

  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2553 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 ปี วิศวฯ) โดยมีคุณ คุณาวุฒิ เทียมทองหัวหน้างานห้องสมุดคณะ วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร

 • ถ่ายทอดสดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ : 12-13d.8.53

  เมื่อวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2553 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหน้าที่ในการถ่ายทอด การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ SIPA และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Internet เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้สะดวก โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Page 5 of 14« First...34567...10...Last »